Kabelclip

22-16-80012

Kabelclip (10 St.)

Kompatibel mit: HD-90-D, HD-90-E, HR-90-D, HR-90-E, HS-90-D, HS-90-E, PD-88, PS-88

Einsatzbereich:

Ohrpolster

27-17-80086

Ohrpolster für HD-90/HS-90

Kompatibel mit: HD-90-D, HD-90-E, HS-90-D, HS-90-E

Einsatzbereich:

Hygeneschutzbezüge für Ohrpolster (1 Paar)

98-05-12764

Stoffbezug für Ohrpolster für HD-10/HS-10, HD-82 und HD-84/HS-84 (paarweise)

Kompatibel mit: HD-10-D, HD-10-E, HD-82-D, HD-84-D, HD-84-E, HS-10-D, HS-84-D, HS-84-E, PD-10, PD-81, PD-82, PD-84, PS-10, PS-84

Einsatzbereich:

Hygeneschutzbezüge für Ohrpolster (1 Paar)

98-05-12250

Stoffbezug für Ohrpolster für HD-90/HS-90 (paarweise)

Kompatibel mit: HD-90-D, HD-90-E, HS-90-D, HS-90-E

Einsatzbereich:

Hygeneschutzbezüge für Ohrpolster (1 Paar)

98-05-14121

Stoffbezug für Ohrpolster für HR-91 (paarweise)

Kompatibel mit: HR-91


Kopfpolster/klein

27-17-80012

Kopfpolster für PD-81 (für Kinder)

Kompatibel mit: PD-81


Kopfpolster

27-17-80022

Kopfpolster für PD-82 und HD-82

Kompatibel mit: HD-82-D, PD-82

Einsatzbereich:

Kopfpolster

27-17-80002

Kopfpolster für PD-95

Kompatibel mit: PD-95

Einsatzbereich:

Kopfpolster

27-17-80011

Kopfpolster für PD-10/PS-10 und HD-10/HS-10

Kompatibel mit: HD-10-D, HD-10-E, HS-10-D, PD-10, PS-10

Einsatzbereich:

Kopfpolster

27-17-80013

Kopfpolster für PD-81 (Standardgröße)

Kompatibel mit: PD-81

Einsatzbereich:

1 / 2